รวมสินค้า OKURA

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR C-FI300-V80-WM

C-FI300-V80-WM ปั๊มลมแบบสายพาน ( มอเตอร์ 3 HP / 1400 RPM) 3 HP / 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR ทรง FIAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR C-FI300-V80-NM

C-FI300-V80-NM (ไม่มีมอเตอร์) ปั๊มลมแบบสายพาน 3 HP / 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR ทรง FIAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR C-FI250-V80-WM

C-FI250-V80-WM ปั๊มลมแบบสายพาน ( มอเตอร์ 3 HP / 1400 RPM) 3 HP / 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR ทรง FIAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR C-FI250-V80-NM

C-FI250-V80-NM (ไม่มีมอเตอร์) ปั๊มลมแบบสายพาน 3 HP / 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR ทรง FIAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR C-FI200-W65-WM

C-FI200-W65-WM ปั๊มลมแบบสายพาน ( มอเตอร์ 4 HP / 2800 RPM) 2 HP / 3 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR ทรง FIAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR C-FI150-W65-WM

C-FI150-W65-WM ปั๊มลมแบบสายพาน ( มอเตอร์ 4 HP / 2800 RPM ) 2 HP / 3 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR ทรง FIAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR C-FI100-V65-WM

C-FI100-V65-WM ปั๊มลมแบบสายพาน ( มอเตอร์ 3 HP / 2800 RPM ) 1 HP / 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR ทรง FIAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-430WPL

RA-430WPL ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 15 HP 3 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-410WPL

RA-410WPL ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 10 HP 3 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-375P

RA-375P ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 7.5 HP 3 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-53WPL

RA-53WPL ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 5 HP 3 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-32PL

RA-32PL ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 3 HP 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-23WPL

RA-23WPL ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 2 HP 3 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-22P

RA-22P ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 1 HP 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-21P

RA-21P ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 1/2HP 2 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR RA-11P

RA-11P ปั๊มลมแบบสายพาน ไม่รวมมอเตอร์ 1/4HP 1 สูบ OKURA AIR COMPRESSOR รุ่นถังผลิตในประเทศ หนา แข็งแรง อย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR TA-80-300L-EN

TA-80-300L-EN ปั๊มลมพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 3 ลูกสูบ 13 HP OKURA AIR COMPRESSOR WITH ENGINE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR VA-80-250L-EN

VA-80-250L-EN ปั๊มลมพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 2 ลูกสูบ 13 HP OKURA AIR COMPRESSOR WITH ENGINE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ปั๊มลม | AIR COMPRESSOR TA-65-150L-EN

TA-65-150L-EN ปั๊มลมพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 3 ลูกสูบ 7 HP OKURA AIR COMPRESSOR WITH ENGINE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA แว๊คคั่มปั๊ม C-OK-AVP250

C-OK-AVP250 แว๊คคั่มปั๊ม 250W / 220V OKURA AIR VACUUM PUMP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ถังเติมลม ถังเก็บลม BLV9001-015

BLV9001-015 ถังเก็บลมสำหรับปั๊มลม (แนวตั้ง/แบบยืน) 1500 ลิตร AIR STORAGE TANK FOR AIR COMPRESSOR OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ถังเติมลม ถังเก็บลม BLV9001-010

BLV9001-010 ถังเก็บลมสำหรับปั๊มลม (แนวตั้ง/แบบยืน) 1000 ลิตร AIR STORAGE TANK FOR AIR COMPRESSOR OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ถังเติมลม ถังเก็บลม BLV9001-006

BLV9001-006 ถังเก็บลมสำหรับปั๊มลม (แนวตั้ง/แบบยืน) 600 ลิตร AIR STORAGE TANK FOR AIR COMPRESSOR OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ถังเติมลม ถังเก็บลม BLH9001-010

BLH9001-010 ถังเก็บลมสำหรับปั๊มลม (แนวนอน) 1000 ลิตร AIR STORAGE TANK FOR AIR COMPRESSOR OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ถังเติมลม ถังเก็บลม BLH9001-006

BLH9001-006 ถังเก็บลมสำหรับปั๊มลม (แนวนอน) 600 ลิตร AIR STORAGE TANK FOR AIR COMPRESSOR OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA ถังเติมลม ถังเก็บลม HOB-50L

OK-60L ถังเติมลมเคลื่อนที่พร้อมเกจวัดลม 60 ลิตร OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA เกจ์วัดลมยาง หัวเติมลม | AIR TIRE GAUGE AND CHUCK C-OK-TC202

C-OK-TC202 หัวเติมลมยาวพร้อมข้อต่อหางปลา 5/16" 7.5 นิ้ว OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA เกจ์วัดลมยาง หัวเติมลม | AIR TIRE GAUGE AND CHUCK C-OK-TC201

C-OK-TC201 หัวเติมลมยาวพร้อมข้อต่อคอปเปอร์ 6.5 นิ้ว OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA เกจ์วัดลมยาง หัวเติมลม | AIR TIRE GAUGE AND CHUCK C-OK-TC2HS

C-OK-TC2HS หัวเติมลมสั้นพร้อมข้อต่อคอปเปอร์ 2 นิ้ว OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

OKURA เกจ์วัดลมยาง หัวเติมลม | AIR TIRE GAUGE AND CHUCK C-OK-620

C-OK-620 เกจ์วัดลมยาง 10-150lbs OKURA TRUCK TIRE GAUGE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้